CONTACT

JKPO VASTGOED

J. KORTEWEG

J.KORTEWEG@JKPO.NL

06 14 56 34 34


OVER JKPO

JKPO VASTGOED is een zelfstandig projectontwikkelaar / projectmanagementbureau. Wij hebben kennis en ervaring met het ontwikkelen en herontwikkelen van projecten op het gebied van wonen, werken en winkelen, gecombineerd met maatschappelijke functies.


Met de betrokken partijen werken wij op een open en respectvolle wijze samen aan deze projecten die een duurzame relatie aangaan met de omgeving en een belangrijke rol vervullen in de leefomgeving van gebruikers en omwonenden. Duurzaam op het gebied van functionaliteit, materiaalgebruik, energieverbruik, stedebouwkundige en architectonische verschijningsvorm.


Wij zijn samenwerkers die oplossingsgericht handelen. Creatief & ondernemend, gedreven & vasthoudend, voorkomend & dienstbaar, positief & enthousiast.

Wij gaan door waar andere stoppen.


ONZE VISIE

In onze werkwijze staan de onderstaande kernpunten centraal: gebruikers, omgeving & omwonenden, samenwerken, creativiteit, zorgvuldig & gedegen, en duurzaamheid.


GEBRUIKERS

Bij het ontwikkelen van projecten staan de belangen van de gebruikers voor ons op de eerste plaats. Wij houden voortdurend rekening met de eisen en wensen van de gebruikers. In combinatie met de geldende regelgeving en onze creativiteit creëren wij projecten waar gebruikers zich thuis voelen en prettig kunnen verblijven.


OMGEVING & OMWONENDEN

Het samenspel van stedebouw en architectuur is bepalend voor de bebouwde omgeving en de beleving voor de gebruikers en omwonenden. Iedere mutatie dient een zorgvuldige afweging te zijn in harmonie met de omgeving. Moderne en klassieke architectuur kunnen prima met elkaar samengaan mits met respect voor elkaar. Een zorgvuldige keuze van ontwerp, verhoudingen, detaillering, kleuren en materialen is hierbij een vereiste.


SAMENWERKEN

Ontwikkelen doe je nooit alleen maar met meerdere partijen die samen de ruimte moeten krijgen om een toegevoegde waarde te kunnen leveren. Samen bereik je meer dan alleen als je bereid bent te delen met anderen en elkaar succes gunt. Samenwerken vanuit een gezamenlijk belang.


Dapper genoeg om anders te denken, brutaal genoeg om te geloven dat hij de wereld kon veranderen en getalenteerd genoeg om het voor elkaar te krijgen.

Barack Obama over Steve Jobs


Wij denken niet dat we de wereld zullen veranderen, maar geloven wel dat we anders kunnen en moeten samenwerken. Om te voorkomen dat er niks verandert zoeken wij mensen die anders willen denken en handelen.


CREATIVITEIT

Iedere gebruiker of gebruikersgroep is uniek en vraagt een ander aanpak en benadering. Voor ieder project zoeken wij de juiste partijen om een optimale toegevoegde waarde te kunnen leveren in het ontwikkelingsproces. Creativiteit heeft ruimte en tijd nodig, maar bij tijd en wijlen moet je elkaar de spiegel voorhouden. Hiervoor dien je kritisch en eigenzinnig te zijn naar jezelf, elkaar en het proces. Uiteindelijk levert dit de leukste en mooiste projecten op.

_OVER JKPO

_ONZE VISIE

_OMGEVING & OMWONENDE

_SAMENWERKEN

_CREATIVITEIT

_DUURZAAMHEID

_ZORGVULDIG & GEDEGEN

_PRODUCTEN

_GEBRUIKERS


DUURZAAMHEID

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Veelomvattend maar wel noodzakelijk om hiermee rekening te houden bij ontwikkelingen. Duurzaam ontwikkelen heeft betrekking op functionaliteit, flexibiliteit, transformatie mogelijkheden, materiaalgebruik en verbruik, energieverbruik, stedebouwkundige en architectonische verschijningsvormen en kwaliteiten.

Het blijft iedere keer weer een enorme uitdaging om al deze aspecten te integreren in een ontwikkeling.


PRODUCTEN

JKPO VASTGOED biedt opdrachtgevers de volgende diensten bij het ontwikkelen, herontwikkelen en transformeren van projecten op het gebied van woningbouw & commercieel vastgoed:

  1. projectontwikkeling

  2. projectmanagement

  3. conceptontwikkeling

  4. vastgoedadvies

  5. verduurzamen gebouwen & gebieden

  6. locatieonderzoek

  7. haalbaarheidsonderzoek

  8. bouwkostenmanagement

  9. directievoering & toezicht

  10. beheer vastgoedportefeuille

_CONTACT


ZORGVULDIG & GEDEGEN

Ontwikkelen van vastgoed is een kapitaal intensief en dynamisch proces waarbij onverwachte tegenvallers voorkomen dienen te worden. Door zorgvuldig en gedegen te werk te gaan en de juiste afwegingen te maken op het juiste moment kunnen we deze risico’s voorkomen of reduceren. Vooral in de beginfase van het proces is winst te behalen en door gedurende het proces vooruit te denken.

© 2018 JKPO VASTGOED